Te Rōpū Whakahau | Māori in Libraries and Information
 
Waiho i te toipoto,
kaua i te toiroa
   

site last updated
11 July 2012
Mō Te Rōpū | Moteatea | Hīmene | Waiata Whānui

He Moteatea

E Pā Tō Hau
nā Rangiamoa o Ngāti Apakura, c.1864

E pā tō hau he wini raro, he homai aroha ī
Kia tangi atu ki au i konei, he aroha ki te iwi
Ka momotu ki tawhiti, ki Paerau. Ko wai e kite atu?
Kei hea aku hoa i mua rā, i te tōnuitanga ī?
Ka haramai tēnei, ka tauwehe, ka raungaiti au ī.

E ua e te ua, e tāheke koe i runga rā ē!
Ko au ki raro nei riringi ai te ua i aku kamo.
Moe mai, e Wano, i Tīrau, te pae ki te whenua
I te wā tūtata ki te kāinga koua hurihia.
Tēnei mātou kei runga kei te toka ki Taupō,
Ka paea ki te one ki Waihi, ki taku matua nui
Ki te whare kōiwi ki Tongariro, e moea iho nei.
Hoki mai e roto ki te puia nui ki Tokānu,
Ki te wai tuku kiri o te iwi e aroha nei au ī!

Whakatau Rangi Ake

Whakatau rangi ake te here ki tāku ate
Pūpū ake nei i te mauri o te aroha
He hononga ki te iwi kua whakangaro
ki te pō
Te pō uriuri, ki te pō, i oti atu
Kei ngā whakaoati herea ki te rangi
He huarahi atu, tīhei mauri ora i!

Tāku Rākau e
nā Mihi-ki-te-Kapua o Tuhoe, c.1873

Tāku rākau e
Tau rawa ki te whare
Ka ngaro e takahe e
Te whare o te kahikatoa
Hei ngau whakapae
Hei whakapae ururoa
e hau mai nei
Kei wāhō kei te moana
Kaore āku mihi e
Aku tangi mō koutou
Maupuku ko te iwi e
Ka mōwai tōnu te whenua
e takoto nei

 Te Rōpū Whakahau | Māori in Libraries and Information

Site map

© Te Rōpū Whakahau, Inc. 1996-2012